Värdegrunder

Vi arbetar utifrån våra värdegrunder. Där vill vi ge barnen:

  • – trygghet
  • – glädje
  • – social kompetens
  • – språklig förmåga
  • – självkänsla
  • – redskapen empati
  • – respekt
  • – en stimulerande miljö både ute och inne för barnen.

För att träna barnens förmåga att uttrycka egna åsikter och värderingar, samt stärka deras självkänsla ger vi dem positiv respons på deras tankar, funderingar och erfarenheter.

Vi anser att leken stimulerar barns fantasi, språk, inlevelse, kommunikation och förmåga att samarbeta och lösa problem.

Vi ser att vi har en jämställd grundtanke där vi lär oss att alla är lika mycket värda oavsett kön, social bakgrund eller ursprung.