Verksamheten

Jag erbjuder barnomsorg i en glad, liten och trygg miljö där alla blir sedda, hörda och bekräftade. Min barngrupp består av barn i åldrarna 1-5 år. Åldersblandade barngrupper gör det lättare att utgå från barnens mognad istället för deras biologiska ålder. Jag träffar andra familjedaghem för att ge möjlighet till aktiviteter i något större grupper. Där ges barnen tillfälle till social träning och gruppsamvaro.
Vi behov kan vikarie erbjudas.
 

Ellas Små Gryn arbetar med I Ur och Skurs pedagogik, vilket innebär mycket utomhusvistelse. Mitt mål är att förmedla kunskap genom lek, upplevelsebaserat lärande och genom olika uttrycksmedel i och med hjälp av naturen. Leken i naturen är ett viktigt redskap som utvecklar barnets fantasi, språk och sociala samspel.
”En pinne kan ena dagen vara en penna man ritar med i sanden, nästa en häst, nästa en del av en bokstav man tillsammans använder för att skriva sitt namn.”

Aktiviteter och teman skiftar beroende på barnens olika behov och förutsättningar, samt på årstider och våra traditioner.
Förutom mycket utevistelse ägnar vi även tid för skapande verksamhet såsom pyssel, måla, klippa och klistra, vi bakar, besöker biblioteket och gör större utflykter under terminen. Matematik och språkutvecklingen är en viktig del, förutom alla samtal och vardagsmatematik under dagen innehåller dagen en hel del sång, ramsor, sagoläsning och roliga matematikuppdrag.