Veckobrev

”Stockholms stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, har en nära samverkan med andra aktörer och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Så kan vi tillsammans minska smittspridningen.
För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset uppmanar svenska myndigheter allmänheten följande:
¤ Stanna hemma om du känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber. Undvik att träffa andra personer än dem du bor med. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
¤ Du som anhörig bör undvika onödiga besök hos äldre och andra sårbara människor och aldrig göra ett besök om du har luftvägssymtom. Stockholms stad har också beslutat om besöksstopp på äldreboenden.
¤ Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
¤ Utrikesdepartementet (UD) avråder från icke-nödvändiga resor till samtliga länder.
¤ Tänk igenom om din resa inom Sverige verkligen är nödvändig.

Förskolor och skolor

Stockholms stad följer noggrant utvecklingen om det nya coronaviruset och Folkhälsomyndighetens bedömningar. Stadens förskolor och grundskolor är fortsatt öppna. Friska barn kan gå till förskolan och grundskolan, sjuka barn stannar hemma.
Regeringen har beslutat om en ny förordning som möjliggör för olika åtgärder när skolor behöver stänga på grund av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Staden följer noga utvecklingen för att vid behov skyndsamt fatta ett annat beslut.

När ska mitt barn vara hemma?
Vi får många frågor om vilka symtom som gäller för när man får lämna sitt barn, eller inte, i förskolan eller skolan. Barn som har något av följande symtom stannar hemma:
¤ feber
¤ hosta
¤ snuva
¤ ont i halsen
¤ problem med luftvägar
Barnet ska stanna hemma tills denne är helt symtomfri och ytterligare två dagar extra.
Stadens förskolor och skolor arbetar för att minska risk för smittspridning och det innebär att förskolan kommer att kontakta vårdnadshavare för hämtning av barn som uppvisar någon av ovanstående symtom, även lindriga.

Vi behöver gemensamt ta ansvar för att minska spridningen av viruset och just nu är detta, tillsammans med god handhygien, det som myndigheterna ber oss att göra.

Till vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fattat beslut om en föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka verksamheter och funktioner som bedöms som samhällsviktiga och vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg om regeringen fattar beslut om en stängning.
Om en stängning blir aktuell prövas rätten till omsorg centralt av utbildningsförvaltningen. Information om hur vårdnadshavare ska gå tillväga för att anmäla behov av omsorg kommer först om regeringen fattar ett sådant beslut. Vårdnadshavare kan inte anmäla behov innan ett sådant beslut har fattats.
Frågor om föreskriften och de allmänna råden besvaras av MSB.
Frågor kan skickas till myndighetsenheten@edu.stockholm.se.” (Information från stockholm.se)

Vecka 15
Vi vill be er vårdnadshavare är inte komma sjuka till oss och vår arbetsplats.
Vi kommer vara utomhus hela dagarna. 

Måndag
Lek i Ripvidet tillsammans med de andra familjedaghemmen
Påsklunch

Tisdag
Lämning och hämtning i Ripvidet
Emelie jobbar
Fiskgryta med kokt potatis

Onsdag
Lämning och hämtning i Ripvidet
Emelie jobbar
Veg. pastagratäng

Torsdag
Lämning och hämtning i Ripvidet
Emelie jobbar
Kokt korv med bröd

Till varje måltid serveras passande grönsaker.

Planeringsdag: 9 juni.
23 april sista dagen för inlämning av lappen om sommaren.
5 maj stänger vi kl. 15:00, då vi ska på I Ur och Skurs nätverksträff.