Intresseanmälan

Vill Ni ställa er i kö till I Ur och Skur Ellas Små Gryn görs det via e-tjänsten Min Barnomsorg på www.stockholm.se.

Ni är välkomna att höra av er så kan jag berätta mer om min verksamhet.

Jag erbjuder de barn som står först i kön en plats, dock måste jag se till gruppens sammansättning och kan därför ge barn i en viss ålder förtur samt erbjuda syskon förtur.

I Ur och Skur Ellas Små Gryn följer kommunens maxtaxa och avgiften baseras på föräldrarnas inkomst.

Just nu är mina öppettider 08:00-16.30.

Enligt Stockholms stad riktlinjer skall alla förskolor, vid behov, erbjuda öppettider 06:30-18:30.