Kö och taxa

Vill Ni ställa er i kö till I Ur och Skur Ellas Små Gryn görs det via e-tjänsten Min Barnomsorg på www.stockholm.se. Ni får gärna komma och träffa mig först så att jag kan berätta mer om min verksamhet.

Jag erbjuder de barn som står först i kön en plats, dock måste jag se till gruppens sammansättning och kan därför ge barn i en viss ålder förtur samt erbjuda syskon förtur.

I Ur och Skur Ellas Små Gryn följer kommunens maxtaxa och avgiften baseras på föräldrarnas inkomst.

Just nu är öppettiderna 09-15.

Sommarstängt v.28-32.

Enligt Stockholms stad riktlinjer skall alla förskolor, vid behov, erbjuda öppettider 06:30-18:30.