Välkommen till
I Ur och Skur Ellas Små Gryn

I Ur och Skur Ellas Små Gryn är ett privat familjedaghem som drivs av mig, Ella Lemberg. Verksamheten driver jag i mitt hus som ligger i Vinsta/Vällingby, i ett lugnt och fint radhusområde nära till flera skogspartier och ett stort utbud av trevliga lekparker. Jag erbjuder en barnomsorg som är individuellt utformad, där barnen får en trygg och stimulerande miljö med mycket utomhusvistelse.

Familjedaghemmet är en certifierad I Ur och Skur verksamhet vilket betyder att vi är ute större delen av dagen, ofta hela dagen. Under den kalla årstiden blir utevistelsen något kortare.

Jag arbetar utifrån läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2016, samt Riktlinjer för fristående pedagogiskomsorg 2011.