Välkommen till
I Ur och Skur Ellas Små Gryn

I Ur och Skur Ellas Små Gryn är ett privat familjedaghem/pedagogisk omsorg som är beläget i ett lugnt och fint radhusområde i Vinsta/Kälvesta, nära till flera skogspartier och trevliga lekparker. Här erbjuds en barnomsorg som är individuellt utformad, där barnen får en lugn, trygg och stimulerande miljö med mycket utomhusvistelse.

Familjedaghemmet är en certifierad I Ur och Skur verksamhet vilket betyder att vi är ute större delen av dagen, ofta hela dagen. Under den kalla årstiden blir utevistelsen något kortare.

Jag arbetar utifrån läroplanen för förskolan, Lpfö 18, samt Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg.